"Venezuela - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

10500

Polar Ice

Cerveceria Polar

10861

Polar

Cerveceria Polar

25690

Maltín

Cerveceria Polar

32863

Maltín Polar

Cerveceria Polar

40008

Polar

Cerveceria Polar

46111

Polar

Cerveceria Polar

pone "gire para abrir"

64380

Polar

Polar

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL