"Namibia - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

4351

Finest Tafel Lager

Namibia Breweries Limited

Elipse más fina

4352

Windhock Lager

Namibia Breweries Limited

Circulo blanco

34466

Finest Tafel Lager

Namibia Breweries Limited

Elipse más gruesa

34467

Windhock Lager

Namibia Breweries Limited

Circulo dorado

36209

Windhock

Namibia Breweries Limited

36210

Windhock

Namibia Breweries Limited

41830

W Premium Lager

Namibia Breweries Limited

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL