"Israel - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

31515

Maccabee Beer

Tempo Beer Industries Ltd

39050

Goldstar Israel

Tempo Beer Industries Ltd.

41076

All Malt

Tempo Beverages

60974

Goldstar

Tempo Beer Industries Ltd.

67399

Goldstar

National Brewery Ltd / Tempo Beer Industries Ltd.

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL