"Costa Rica - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

313

Coca Cola

Coca Cola

1878

Pepsi

Pepsico

15098

Canada Dry Ginger Ale

Canada Dry

16161

Coca Cola

Coca Cola

20330

Fanta Naranja

Coca Cola

Texto diferente

20331

Coca Cola

Coca Cola

23197

Coca Cola Light

Coca Cola

23198

Canada Dry Club Soda

Canada Dry

23200

Fresca Toronja

Coca Cola

26275

Fanta Kolita

Coca Cola

Texto diferente

27622

Evervess

Pepsico

Lateral Amarillo

27623

Evervess

Pepsico

Lateral Verde

27639

Fanta Naranja

Coca Cola

40058

Pepsi

Pepsico

41881

Canada Dry

Canada Dry

41883

Coca Cola

Coca Cola

57426

Fresca Toronja

Coca Cola

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL