"South Korea - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

26594

Kin Cider

Coca Cola

29653

Mirinda

Pepsico

29796

Coca Cola

Coca Cola

32626

Mirinda

Pepsico

355 ml (170 kcal)

32627

Mirinda

Pepsico

355 ml (170 kcal)

32635

Fanta

Coca Cola

32636

Kin Cider

Coca Cola

33736

Fanta

Coca Cola

355ml (192 kcal)

36115

Mirinda

Pepsico

355 ml (180 kcal) texto diferente

37453

Fanta

Coca Cola

37454

Coca Cola

Coca Cola

38525

Mirinda

Pepsico

355 ml (185 kcal)

38526

Pepsi

Pepsico

38527

? 340 ml

Pepsico

38528

Kin Cider

Coca Cola

38529

? 340 ml

Pepsico

texto diferente (340 ml final de pirmera linea)

38530

? 340 ml

Pepsico

texto diferente (25 final de pirmera linea)

41617

Pepsi

Pepsico

Pone 65kcal (2 linea)

41737

Pepsi

Pepsico

Final de 1 linea, pone 150 ml

41762

Mirinda

Pepsico

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL