"Bolivia - No Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

30469

Cascada

La Cascada S.A

39668

Manzana Tropi

Jugos Bolivianos (JUBOL) S.R.L.

48300

Sprite

Coca Cola

56590

Mendocina

Embotelladoras Unidas

60938

Durazno Tropi

Jugos Bolivianos (JUBOL) S.R.L.

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL