"Bolivia - Beer " 

 

Imagen

NOMBRE

EMPRESA

Comentarios

632

CBN

Cervecera Boliviana Nacional

Espigas amarillas

33358

Cerveza Taquiña Export

Cerveceria Taquiña S.A

33379

Cerveceria Boliviana Nacional S.A.

Cerveceria Boliviana Nacional S.A.

46174

Paceña Cerveza

Cervecera Boliviana Nacional

63173

CBN

Cervecera Boliviana Nacional

Espigas Naranjas

NOTA: Les imatges en aquesta Web identifiquen la tipologia, els colors i el diseny de la xapa, NO l' estat de la xapa repetida, que pot ser diferent al de la imatge.

NOTA: Las imágenes en esta web identifican la tipología, colores y diseño de la chapa, NO el estado de la chapa repetida, que puede ser diferente al de la imagen.

NOTICES: The images in this web identify the typology, colors and design of the cap, NOT the condition of the repeated cap, which can be different from that of the image.

TORNAR A LA PAGINA PRINCIPAL - RETURN TO MAIN PAGE - VOLVER A LA PAGINA PRINCIPAL